Nieuws oktober 2016

Openbaarheid WOZ waarde

31 oktober 2016 - Per 1 oktober zijn de WOZ waarden van woningen openbaar. De WOZ waarden kunt u raadplegen met behulp van een zogenoemde WOZ Viewer, die u via de button... lees meer

Bezwaarschriften omgevingsvergunning fiets-/rijwielpad Stiens- Jelsum

28 oktober 2016 - Ca. 50 personen en instanties maakten bezwaar tegen deze vergunning. Burgemeester en wethouders gaan een besluit nemen op die bezwaarschriften. lees meer

Warm Wonen Weken Duurzaam Bouwloket

27 oktober 2016 - Duurzaam Bouwloket; het energieloket van 110 gemeenten in Nederland. Vanaf 1 november 2016 kunnen Inwoners er terecht voor gratis informatie en... lees meer

Openbare vergadering “Kleine welstandscommissie”

18 oktober 2016 - De welstandsvergadering van woensdag 19 oktober a.s. in het gemeentehuis gaat niet door. lees meer

Stiens bouwt!

14 oktober 2016 - Op vrijdag 7 oktober jl. hebben wethouder Gelly Visser van de gemeente Leeuwarderadeel en Piet van Zuiden van Bouwbedrijf Kolthof de “feestelijke” paal... lees meer

Verplaatsen raadsvergadering

13 oktober 2016 - Het presidium heeft op donderdag 6 oktober 2016 besloten: lees meer

Nationale Duurzame Huizen Route

13 oktober 2016 - Graag brengen wij de Nationale Duurzame Huizen Route onder uw aandacht. lees meer

Verkeerssituatie op de Lege Hearewei

13 oktober 2016 - Op dit moment wordt een nieuwe asfaltlaag op de Lege Hearewei in Stiens aangebracht. Tegelijkertijd worden de trottoirs opnieuw bestraat en de... lees meer