Nieuws januari 2017

Inloopbijeenkomst op 7 februari 2017 van 16:30 – 19:00 uur

30 januari 2017 - Binnenkort starten er werkzaamheden in It Achterbosk, It Hynstewaed en de Van Wyckelstrjitte in Stiens. lees meer

Raadsvergadering

23 januari 2017 - De eerstvolgende raadsvergadering is donderdag 26 januari 2017. lees meer

LAAT DE INBREKER IN DE KOU STAAN!

13 januari 2017 - Doet u ook mee? De gemeente vraagt al haar inwoners om mee te doen met de campagne “Laat de inbreker in de kou staan!”. lees meer

Lancering afvalapp

09 januari 2017 - Voor alle inwoners van gemeente Leeuwarderadeel is vanaf 2017 de gratis Afvalapp van Omrin beschikbaar. lees meer

Wie bedenkt naam voor fiets-wandelpad Stiens-Jelsum

09 januari 2017 - Vanaf september 2016 is gewerkt aan de aanleg van het nieuwe fiets-wandelpad tussen Stiens-Jelsum. Er wordt al veelvuldig gebruik van gemaakt, maar het... lees meer

Grenscorrecties toekomstige gemeente Leeuwarden en Waadhoeke

09 januari 2017 - Enige tijd terug is de mogelijkheid van een grenscorrectie in Alde Leie besproken naar aanleiding van de aanstaande gemeentelijke herindeling. lees meer

Mandaatbesluit

09 januari 2017 - Op 6 december 2016 is vastgesteld het algemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel 2017 en is in werking getreden op 15 december 2016. lees meer

Belasting verordeningen

09 januari 2017 - Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel maken bekend, dat in de openbare vergadering van de raad van 8 december 2016 de volgende verordeningen en... lees meer