Nieuws november 2017

Uitnodiging onthulling gedenkteken

30 november 2017 - Vanwege de overgang van gemeente Leeuwarderadeel naar Leeuwarden, is er een blijvende herinnering 'een gedenkteken' voor de gemeente gemaakt. lees meer

Tegearre oer

30 november 2017 - Op 21 november werd de glossy ' Tegearre Oer' onthuld in de Skalm in Stiens. lees meer

Een feestelijke dag voor de heer Idle

30 november 2017 - Dinsdag 28 november was een feestelijke dag voor de heer Idle. lees meer

Van Leeuwarderadeel naar Leeuwarden

30 november 2017 - Op 1 januari 2018 bent u inwoner van de nieuwe gemeente Leeuwarden. lees meer

Raadsvergadering 7 december 2017

30 november 2017 - De agendapunten van de raadsvergadering van 7 december 2017 kunt u vinden via de onderstaande link. lees meer

Cees Vos per december interim-griffier Midden-Drenthe

27 november 2017 - Op 11 december 2017 wordt Cees Vos uit Stiens officieel door de raad van de gemeente Midden-Drenthe benoemd tot interim-griffier. lees meer

Gemeenten zetten ook na herindeling in op Fries taalbeleid

23 november 2017 - Zeven Friese gemeenten ondertekenden vrijdag 17 november jl. de bestuurlijke overeenkomst Fries taalbeleid. lees meer

60-Jarig huwelijk echtpaar Veenstra-Goudzwaard

23 november 2017 - Op dinsdag 21 november jl. waren de heer Herre Veenstra en mevrouw Truus Veenstra-Goudzwaard uit Stiens 60 jaar getrouwd. lees meer