Nieuws september 2017

Werkzaamheden Holwoartelstrjitte Koarnjum

12 september 2017

In opdracht van gemeente Leeuwarderadeel zal Haarsma Infra & Milieu BV uit Tjerkwerd de werkzaamheden voor de rioolverbetering van de Holwoartelstrjitte te Koarnjum uitvoeren.

In de straat wordt een hemelwater riool aangelegd waarop de kolken in de straat worden gekoppeld. Daarmee wordt het regenwater afgevoerd naar het openwater i.p.v. naar de water zuivering.

De werkzaamheden starten op 18 september a.s.  met  het aanbrengen van de verkeersmaatregelen, opbreken verhardingen vanaf de Joussenwei. Daarna zullen de rioolwerkzaamheden starten.