Nieuws november 2017

AV Frieso premiebedrag 2018

14 november 2017

De AV Frieso is een aanvullende zorgverzekering van Zorgverzekeraar de Friesland. De AV Frieso is een uitgebreid vergoedingenpakket tegen een lagere premie voor mensen met een laag inkomen.

Binnenkort ontvangt u van De Friesland bericht over het premiebedrag voor de AV Frieso dat u moet betalen per maand. Bent u AV Frieso verzekerd dan is dit niet het juiste premiebedrag, want de bijdrage van uw gemeente is niet in dit bedrag verwerkt. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van de Dienst Noardwest Fryslân met het juiste premiebedrag.