Nieuws december 2017

Gewijzigde voorrangsituatie Wythústerwei

07 december 2017

Door de reconstructie van de Wythústerwei in Stiens zijn er een aantal veranderingen in de voorrangssituatie.

In de nieuwe situatie is ter hoogte van de Albert Heijn de weg veranderd in een 30 km/h zone (het gedeelte in rood asfalt). Dit houdt in dat alle kruisingen met aansluitende wegen binnen dit gebied gelijkwaardige kruisingen zijn geworden waar rechts voorrang heeft. Langs de rest van de Wythústerwei (vanaf gebied AH tot brug over de Stienservaart) zijn alle kruisingen met aansluitende wegen veranderd in zogenaamde ‘inrit-constructies’. Verkeer uit de zijwegen moet altijd voorrang geven aan het verkeer op de Wythústerwei. Dit was voorheen ook zo alleen zijn er nu geen voorrangsborden meer.