Nieuws december 2017

Van Leeuwarderadeel naar Leeuwarden

21 december 2017

Op 1 januari 2018 bent u inwoner van de nieuwe gemeente Leeuwarden. De gemeente Leeuwarderadeel bestaat dan niet meer. Dat betekent dat er een aantal zaken voor u veranderen. Wij zetten zoveel mogelijk praktische informatie voor u op een rijtje.

Gemeentehuis in Stiens dicht vanaf 22 december
Het gemeentehuis aan de Ljipstrjitte is 22 december tot 12.00 uur voor het laatst open. Dan stopt de dienstverlening. Het gemeentehuis is ook niet meer bereikbaar via de telefoon of e-mail.

Hoe zit het met aangifte van geboorte en overlijden?
Op 27, 28 en 29 december is het mogelijk om aangifte  van geboorte en overlijden te doen. Hiervoor belt u tussen 9.00 – 9.30 uur met (06) 12 83 20 49.

Aangifte geboorte
U dient binnen drie dagen aangifte van de geboorte van uw zoon of dochter in de geboortegemeente te doen.  Wanneer dit door het weekend of de kerstdagen niet mogelijk is, dan doet u dit op de eerst volgende werkdag namelijk woensdag 27 december.

Gebiedsteam Leeuwarderadeel

Gewijzigde openingstijden week 52 2017

Tijdens de kerstdagen,  25 en 26 december, is het gebiedsteam Leeuwarderadeel niet bereikbaar. Van 27 tot en met 29 december is het gebiedsteam telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden na 1 januari 2018

Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens werken. Vanaf 2 januari kunt u daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 14 058. Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op www.lwdvoorelkaar.nl 

Welkom in Leeuwarden!
Vragen aan gemeente Leeuwarden?
Voor al uw telefonische vragen van aan de gemeente kunt u bellen met 14 058. Het antwoord op de meest gestelde vragen en informatie over producten en diensten kunt u ook terugvinden op www.leeuwarden.nl Met behulp van uw DigiD kunt u ook al veel zaken zelf regelen. U kunt natuurlijk ook langskomen bij het gemeentehuis. Gemeente Leeuwarden is ook via Whatsapp bereikbaar  (06) 4336 5223

Gemeentehuis Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2,
Postbus 210000
8900 JA  Leeuwarden
Het gemeentehuis in het centrum huisvest de meeste afdelingen van de gemeente. Daar kunt u terecht voor de belangrijkste diensten en producten. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een paspoort, rijbewijs en ID-kaart of het doen van aangifte van een geboorte. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl

Gemeente op Twitter en Facebook
De gemeente Leeuwarden staat ook voor u klaar op social media.
Twitter: @Gemeente_LWD
Facebook: gemeenteLeeuwarden

Wat staat er op de politieke agenda en wat is uw standpunt daarover? Praat mee met de raadsleden op Twitter en Facebook:
Twitter: @RaadLeeuwarden, Tweet met met #Raad058
Facebook: GemeenteraadLeeuwarden.

Let op uw afval!
Voor u als nieuwe inwoner van de gemeente Leeuwarden blijft zoveel mogelijk gelijk, ook op het gebied van uw afval en de inzameling daarvan. Een paar dingen veranderen wel. Daarover informeren wij u de komende tijd. Hou daarom uw afvalkalender 2018 en de afvalwijzer, die u medio december van Omrin ontvangt, goed in de gaten. Daarin staat veel informatie over het legen van de containers, uw milieustraat en handige tips.
De Milieustraat aan de Seerob te Stiens blijft gewoon open.
Heeft u vragen over uw afval of wilt u een afspraak maken? Bel dan met (0900) 2100215 of via www.omrin.nl

Zwerfafval
In de gemeente Leeuwarden leegt Omrin de afvalbakken. Dit gaat ook gelden voor Leeuwarderadeel. Omrin veegt ook het zwerfafval van de straten.

Afvalapp
Alle informatie staat ook in uw Omrin afvalapp. De afvalapp gaat automatisch over in de nieuwe gemeente Leeuwarden.

Gladheidsbestrijding
Het aankomende winterseizoen wordt de gladheidsbestrijding in het gebied van Leeuwarderadeel al uitgevoerd door de gemeente Leeuwarden. De routes zijn overgenomen en daar waar wegen of fietspaden over de nieuwe gemeentegrenzen gaan, zijn er afspraken over de verdeling gemaakt. Bij zeer extreme weersomstandigheden kunnen er routes aangepast worden. Indien u bij gladheid vragen heeft, kunt u het beste de website van uw nieuwe gemeente raadplegen of daar telefonisch contact mee opnemen.

Heffingen en belastingen
Voor inwoners en ondernemers van de gemeente Leeuwarderadeel ontstaat een nieuwe situatie voor de lokale heffingen, met deels andere belastingsoorten en tarieven. Via www.leeuwarden.lokalelastenmeter.nl  kunt -op basis van de huidige belastingverordeningen en tarieven van gemeente Leeuwarden- ongeveer berekenen wat u gaat betalen aan gemeentelijke belastingen. Voor de inwoners en ondernemers  van de gemeente Leeuwarden verandert er weinig.

Collectebussen
Vanaf 1 december is de De Skalm, Pyter Jurjenstrjitte 17 in Stiens het opslag- en uitgiftepunt voor de collectebussen. De Skalm is telefonisch bereikbaar via (058) 3030 920.

Rioolverstoppingen
De inwoners van de gemeente Leeuwarden zijn bij een rioolverstopping zelf verantwoordelijk om het probleem te onderzoeken en op te lossen. Hiervoor schakelt u een rioolontstoppingsbedrijf naar eigen keuze in.  Dit bedrijf onderzoekt wat en waar het probleem is. De verstopping kan namelijk of op eigen of op gemeentelijk terrein zijn. Is de oorzaak door een slecht rioolgebruik?  Dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Is de verstopping te door mankementen aan de riolering in het gemeentelijke deel? Dan komen de kosten voor de gemeente. Het ontstoppingsbedrijf kan dit voor u aantonen. Neemt u of het ontstoppingsbedrijf  in dat geval contact op met de gemeente via telefoon  14 058. De gemeente komt dan langs om het met u te bespreken en om het mankement in de riolering te herstellen.

Ruimte om te ondernemen
Hebt u vragen over ondernemen in de gemeente Leeuwarden? Heeft u investeringsplannen, zoekt u verbinding in het netwerk, met het onderwijs of anderszins? Dan kunt u terecht bij de accountmanagers van de afdeling Economische Zaken. Zij zijn uw vraagbaak en brengen u indien gewenst in contact met andere afdelingen binnen de gemeente Leeuwarden. U kunt met al uw vragen en wensen over ondernemen bij hen terecht. Wilt u weten wie voor uw onderneming het aanspreekpunt is? Kijk dan op www.leeuwarden.nl/ondernemen