Nieuws december 2017

Vergadering kleine welstandscommissie

07 december 2017

De eerstvolgende openbare vergadering is op dinsdag 12 december a.s. van 15.30 tot 17.00 uur in het gemeentehuis te Stiens.

Zowel aanvrager als belangstellenden kunnen hierbij aanwezig zijn. Het streven is zoveel mogelijk plannen af te handelen, soms is een uitgebreidere toetsing noodzakelijk, dan wordt het plan afgehandeld in de grote commissie van Hûs & Hiem te Leeuwarden. De agenda ligt op de maandagmiddag voorafgaande aan de vergadering bij de balie van cluster Vrom, ook staat de agenda dan op de website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw T. Geertsma,  telefoon (058) 257 6645 of mail t.geertsma@leeuwarderadeel.nl.

Agenda;

Bouwplan 2017-132, het oprichten van een woning aan de Hoatse de Jongstrjitte 13 te Jelsum.