Afvalkalender Leeuwarderadeel

De afvalkalender kunt u downloaden via Omrin. Op de website van Omrin staat ook vermeld wanneer de grofvuil- en takkenroutes gereden worden. Voor meer informatie over de afvalkalender kunt u contact opnemen met Omrin, telefoon (0900) 2100215.