Grofvuil en takken laten ophalen

Grof huishoudelijk afval en takken worden op aanvraag zes maal per jaar gratis bij u afgehaald door Omrin. Wanneer takken worden opgehaald staat op de afvalkalender vermeld. U kunt uw grofvuil en takken, minimaal twee werkdagen voor de ophaaldag, aanmelden via de website van Omrin of telefonisch via SYP, (0900) 21 00 215.

Takkenroute

Op de afvalkalender kunt u zien op welke dag u de takken kunt aanbieden. U dient de takken minimaal twee werkdagen voor de ophaaldag aan te melden. Dit kan telefonisch via 0900-2100215 (lokaal tarief) van Omrin,  via internet  www.omrin.nl (meld uw grofvuil aan en kies vervolgens voor takken) of via de Omrin afvalapp.

Aanbieden aangemelde takken

  • U dient de aangemelde takken aan te bieden op de ophaaldag voor 07.00 uur.
  • U bent verantwoordelijk voor de aangeboden takken tot het moment van ophalen.
  • De takken  dient u aan te bieden ter hoogte van uw huisadres. Als dat plaatselijk niet mogelijk is, kunt u dat bij aanmelding aangeven. Dan wordt er in overleg een andere plek aangewezen.
  • U mag maximaal 2 m³ aanbieden.
  • De takken mogen niet langer zijn dan 3 meter.
  • Leg de takken op harde ondergrond met de gezaagde of geknipte kant naar de weg toe, vrij van heggen en lichtmasten.

Zijn er takken aangeboden die niet (of onjuist) zijn aangemeld? Dan worden deze niet meegenomen.

Zelf uw grofhuishoudelijk afval of takken inleveren? Dat kan bij de milieustraat in Stiens.