De milieustraat in Stiens

Naar de milieustraat kunnen inwoners van Leeuwarderadeel gratis afval brengen zoals glas, grof huishoudelijk afval, grof snoeiafval, klein chemisch afval, kringloopgoederen, metaal, matrassen, papier, tapijten, textiel en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Asbest en asbestgelijkend materiaal kan gratis gebracht worden op de milieustraat mits goed verpakt en met een meldingsformulier van de gemeente. Tegen betaling kan puin (schoon) bouw- en sloopafval en grond (max. 1m3) gebracht worden bij de milieustraat.

Aanhanger lenen

Bij deze milieustraat kunt u een aanhanger gratis lenen voor het vervoer van afval. Om de aanhanger te kunnen gebruiken moet deze vooraf telefonisch gereserveerd worden bij Omrin. Daarna kan de aanhanger tegen betaling van een borg een dagdeel worden geleend.

Adresgegevens

U vindt de milieustraat aan de Seerob 23, 9051 VA in Stiens. Telefoon (0900) 21 00 215
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 13.00 - 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 - 13.00 uur.

Milieualarmnummer

Voor calamiteiten op het gebied van milieu kunt u buiten kantooruren bellen met het milieualarmnummer, telefoon (058) 212 24 22. Het milieualarmnummer is 24 uur per dag bereikbaar. Tijdens kantooruren kunt u voor calamiteiten op het gebied van milieu bellen met de gemeente, telefoon (058) 257 66 66.