Gemeenteraad

U kiest als inwoner van de gemeente iedere vier jaar de leden van de gemeenteraad. De vijftien raadsleden geven de kaders aan voor het College van B&W. Ook stelt de raad verordeningen vast. Hieronder kunt u doorklikken naar de vijf politieke fracties in de gemeenteraad en de raadsleden.