Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017

Nederlanders met kiesrecht mogen op woensdag 15 maart 2017 kiezen wie hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten.

U krijgt een stempas wanneer u op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder bent op het adres waar u op 30 januari 2017 staat ingeschreven.
De stempassen worden op 21 februari op dit adres bezorgd.
Kandidatenlijsten worden bezorgd tussen 3 en 7 maart 2017.

Binnen de gemeente Leeuwarderadeel kunt u met uw stempas in ieder stemlokaal uw stem uitbrengen. Bij het uitbrengen van uw stem dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, danwel een legitimatiebewijs dat op de dag van de verkiezingen niet meer dan vijf jaar verlopen is. Indien u als inwoner van de gemeente Leeuwarderadeel buiten de gemeentegrenzen uw stem wilt uitbrengen kunt u uw stempas om laten zetten in een kiezerspas. Zie kennisgeving. Wilt u dat tijdens de dag van de verkiezingen iemand anders uw stem uitbrengt kunt u gebruik maken van de procedure:  stemmen bij volmacht. Zie kennisgeving.

Overzicht stembureaus

In Leeuwarderadeel zijn tien stembureaus. U vindt de stembureaus op de volgende plaatsen:

Woonzorgcentrum Skilhiem       Nije Poarte 33
9051 MB STIENS
Stichting Welzijn Middelsee (De Skalm)       Pyter Jurjensstrjitte 17
9051 BR STIENS
Doarpshûs De Bining      Wylde Tulpstrjitte 2
9056 PW KOARNJUM
De Kampioen Hijum     Skoallestrjitte 9
9054 KK HIJUM
Gereformeerde Kerk       Stedpaed 23
9055 MG BRITSUM
De Hege Stins Gysbert       Japicxstrjitte 4
9051 ER STIENS
De Sprankel      Felixwei 17
9051 KE STIENS
Gemeentehuis Stiens       Ljipstrjitte 1
9051 AR STIENS
Talant      Ieleane 10
9051 LP STIENS
Us Gebou      De Streek 9
9071 XG ALDE LEIE

Verkiezingen, een ander machtigen

U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Dan moet u dat schriftelijk aanvragen. U kunt alleen een machtiging afgeven aan mensen die binnen dezelfde kieskring hun stem uit kunnen brengen.

Verkiezingen, kiezerspas

U hebt een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente wilt stemmen dan waar u woont, maar wel binnen uw kieskring valt. Bijvoorbeeld als u in een andere gemeente werkt. Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Openbare kennisgeving: Stemmen met een kiezerspas (213.88 KB)(Lees voor)

Openbare kennisgeving: Stemmen bij volmacht (213.97 KB)(Lees voor)