Algemeen mandaatbesluit en mandaatlijst 2015

Op 1 september 2015 is het 'Algemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel' en de daarbij behorende 'mandaatlijst' in werking getreden. Het ‘Algemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel’ en de daarbij behorende mandaatlijst van 3 juni 2014 zijn op dat moment ingetrokken.

In het mandaatbesluit worden bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders, van de burgemeester en van de heffingsambtenaar aan ambtelijke functionarissen overgedragen. Ook zijn er bevoegdheden ondergemandateerd.

Het Algemeen Mandaatbesluit (92.70 KB)(Lees voor) en de mandaatlijst (370.65 KB)(Lees voor) kunt u hier raadplegen.