Vergadering bijwonen?

De raadsleden vergaderen in de regel ongeveer één keer per drie weken op een donderdagavond. In augustus zijn er geen vergaderingen. De agenda’s kunt u vinden op de website en op de gemeentepagina in De Stienser. De vergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Ze beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom. Wilt u weten wanneer de raad vergadert? Hieronder kunt u de data vinden van de raadsvergaderingen.