Verordeningen in de verordeningenbeheerder

De geldende Algemeen Verbindende Voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Leeuwarderadeel zijn opgenomen in de verordeningenbeheerder. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie op officiƫlebekendmakingen.nl heeft een officieel karakter.