Moederdag over de wereld

Moederdag vieren

Moederdag: elk jaar op de tweede zondag van mei (dit jaar dus op 10 mei) is het weer zover. We vieren dan alle moeders. Hoe is dit feest ontstaan en waar komt dit gebruik vandaan? En hoe doe je dat nu best, je moeder eren? We zetten even op een rij hoe je moederdag het beste kunt vieren.

Moederdag bij de Grieken en Romeinen

De oude Grieken eerden moeder reeds. Niet de gewone moeders, wel hun godin Rhea, de moeder van de goden. Ze deden dit aan het begin van de lente, wanneer de zon over de evenaar gaat. De Romeinen vierden Cybele, de Romeinse tegenhanger van Rhea. De Romeinen hadden ook de Matronalia, een festival gewijd aan Juno, de godin van de bevalling. Op die dag (1 maart) kregen de moeders geschenken van hun echtgenoten en kinderen.

Christelijke traditie

Vanaf de 15de eeuw was Moeder Zondag een christelijke feestdag ter ere van Maria, de moeder van Jezus Christus. Stilaan werd die dag – de vierde zondag van de vasten – uitgebreid naar alle moeders. De arme dienaars kregen toen van hun rijke werkgevers heel even de toestemming om naar hun moeder te gaan. Onderweg plukten ze vaak bloemen die ze dan als geschenk gaven.

Moederdag in de Verenigde Staten

De moderne versie van Moederdag vindt haar oorsprong in het Amerika van het begin van de 20ste eeuw. Anna Jarvis – een ongehuwde en kinderloze dame uit West-Virginia – wou iets speciaals doen om haar moeder, die gestorven was op de tweede zondag van mei 1906, te eren. Een jaar na de dood van haar mama gaf Anna op diezelfde zondag van mei een anjer aan elke moeder in de kerk. Dit herhaalde ze elk jaar en ze droomde ervan dat dit in heel West-Virginia zou gebeuren. Daarvoor schreef ze de gouverneur aan. Toen toenmalig president Wilson dit te horen kreeg, riep hij die dag uit tot een nationale feestdag.

Moederdag in Nederland

Tegenwoordig is Moederdag wereldwijd een speciale dag. In de meeste landen valt Moederdag ergens in mei. Er zijn echter ook plaatsen (Antwerpen bijvoorbeeld om het dichtbij huis te houden) waar moeders op 15 augustus gevierd worden. In Nederland kwam het gebruik slechts overwaaien in de jaren 20 van de vorige eeuw. De Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde voerde gerichte publiciteit met als bedoeling een stimulans te geven aan de bloemenverkoop.

Al dan niet commercieel

In Amerika kreeg de nobele gedachte al vlug een commercieel tintje. Het eren van de moeders werd snel gelinkt aan het kopen van een geschenk. Anna Jarvis heeft zelfs nog een poging ondernomen om de dag opnieuw afgeschaft te krijgen, zonder succes.

Moederdag is tegenwoordig helemaal geen kerkelijk feest meer. Het is een dag gelinkt aan tradities. Bij Moederdag horen zeker geschenken. Bloemenwinkels draaien rond deze periode de meeste omzet van heel het jaar en ook veel andere handelaars zijn blij met deze dag. Toch blijft de kerngedachte het eren van je moeder door haar te bellen, op bezoek te gaan en haar extra te verwennen door enkele van haar taken op jou te nemen. Op school maken kinderen mooie knutselwerkjes. Bedoeling van dit alles is laten weten aan je moeder dat je dankbaar bent voor al hetgeen wat ze voor jou doet.

Geplaatst in: Algemeen