Gebiedsteam

Wanneer benadert u het gebiedsteam?

In uw persoonlijke situatie doet zich iets voor dat u belemmert in uw dagelijks leven. U weet niet hoe u het moet oplossen. Dan kunt u contact opnemen met het gebiedsteam. Een team van professionele medewerkers en vrijwilligers staat voor u klaar om u te ondersteunen in het vinden van een oplossing voor uw persoonlijke situatie.

Gebiedsteam, hoe zat het ook al weer?

Het gebiedsteam werkt op het brede terrein van zorg, welzijn, wonen, werk, geld, gezondheid, opvoeding, groeien en vrije tijd. Het team ondersteunt mensen van jong tot oud, van 0 – 100 jaar.

Bij het gebiedsteam kunt u terecht voor:

 • mantelzorgondersteuning
 • vrijwilligerswerk
 • vrijwillige buurthulp
 • sociale wetgeving en belastingen
 • financiële regelingen
 • financiële administratie
 • vervoersmogelijkheden
 • cursussen en activiteiten
 • opvoeding en onderwijs
 • huishoudelijke hulp
 • invullen van formulieren

Inloopspreekuur

Iedere werkdag van 9.00 – 12.30 heeft het gebiedsteam in De Skalm in Stiens inloopspreekuur. U bent van harte welkom voor al uw vragen op zorg- en maatschappelijk gebied. U kunt zonder afspraak binnenlopen. Telefonisch is het gebiedsteam bereikbaar van 9.00 – 16.00 uur op telefoonnummer (058) 58 53 790.

Adviesraad Sociaal Domein

De advies Sociaal Domein geeft de gemeente Leeuwarderadeel (on) gevraagd advies over onderwerpen die spelen in het Sociaal Domein. De adviesraad bestaat uit inwoners uit de gemeente. Zij baseren hun adviezen op signalen en vragen van de achterban en op eigen kennis. U kunt de adviesraad Sociaal Domein bereiken via de heer J.G. van Rijn (secretaris), telefoon (058) 257 2133.