Sociale kaart Gebiedsteam Leeuwarderadeel

Hier vindt u de sociale kaart Leeuwarderadeel. Hier leest u wie de sleutelfiguren in de dorpen zijn en welke maatschappelijke organisaties in de gemeente actief zijn. Voor alle hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn en wonen, bel met het gebiedsteam (058) 585 3790 of mail naar info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl