Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert voor Leeuwarderadeel verschillende wetten uit. De dienst fungeert ook als backoffice voor het gebiedsteam. Dat betekent dat u afspraken maakt met het gebiedsteam en dat de dienst die afspraken daarna uitvoert.

Informatie

De dienst heeft  alle informatie over bijstand, het aanvragen van een uitkering en bijzondere bijstand. U kunt die informatie vinden op de website sozawe-nw-fryslan.