Verbinding met de dorpen

De uitdaging voor het gebiedsteam is om zorg zo dicht mogelijk bij mensen te organiseren en samen andere oplossingen te vinden. Het gebiedsteam heeft daarvoor de dorpen, de mienskip nodig. Gebiedsteam en mienskip kunnen elkaar versterken. Daarom zoekt het gebiedsteam de verbinding en koppelt werkers aan dorpen.

Sleutelfiguren

In ieder dorp in de gemeente zijn ‘sleutelfiguren’. Deze sleutelfiguren zijn mensen die hun dorp goed kennen. Ze kennen de mensen en weten veel over wat er in het dorp gebeurt. Met andere woorden: ze hebben een netwerk en weten hoe de sociale structuur in elkaar zit. Deze mensen zijn van groot belang voor het gebiedsteam: zij kunnen mensen of initiatieven bij elkaar brengen of juist adviseren in wie je waarvoor het beste kunt benaderen.

Maatschappelijke organisaties

Er zijn ook veel maatschappelijke organisaties actief in de dorpen. Soms zijn mensen bekend met het werk dat ze doen, soms ook niet. Denk aan De Zonnebloem, Humanitas, ouderenbonden, kerken, enzovoort. Deze maatschappelijke organisaties staan in verbinding met de sleutelfiguren. Op die manier ontstaat een sterke sociale structuur die kansen biedt voor andere oplossingen.

Sociale kaart versie september 2015