Vertrouwenspersoon voor ondersteuning in uw contact met uw gemeente

Maakt u gebruik van de Wmo of de Participatiewet? En heeft u vragen of problemen met betrekking tot uw zorg, de Dienst, uw gemeente of uw gebiedsteam? Dan kunt u een onafhankelijk vertrouwenspersoon inschakelen.  Bij Zorgbelang Fryslân werken vertrouwenspersonen die u kunt benaderen voor informatie en ondersteuning in uw contact met uw gemeente. Inwoners van Noordwest-Friesland kunnen terecht bij Wim Groen van Zorgbelang Fryslân. U kunt uw situatie altijd in vertrouwelijkheid met hem bespreken. Hij deelt geen inhoudelijke informatie met de gemeente.

U kunt bij Wim Groen terecht voor:

  • een luisterend oor;
  • informatie over uw rechten en plichten;
  • informatie over uw mogelijkheden om een klacht in te dienen;
  • ondersteuning bij het voeren van bemiddelingsgesprekken;
  • de mogelijkheid met u mee te gaan naar een gesprek over uw klachten met de ambtenaar en/of zijn leidinggevende;
  • ondersteuning bij een klachten- en/of bezwaarprocedure.

U kunt Wim Groen bereiken via e-mailadres groen@zorgbelang-fryslan.nl of via telefoonnummer 06 39863590. Voor meer informatie kun u kijken op zorgbelang-fryslan.nl/vpnwf

Heeft u een vraag of klacht met betrekking tot de Jeugdwet? Kijk dan op zorgbelang-fryslan.nl/jeugdhulp, of meld u aan via (088) 555 1000.http://www.akj.nl