Steenslân

De gemeente Leeuwarderadeel ontwikkelt aan de oostkant van Stiens een nieuwe wijk: Steenslân. In deze nieuwe wijk is ruimte voor maximaal 80 woningen. Bij de opzet van de wijk wordt ingestoken op ruimtelijke kwaliteit. Het plan biedt de mogelijkheid voor ruime kavels in een groene omgeving, waarvan een deel is gelegen aan vaarwater dat aansluit op de Noordelijke Elfstedenvaarroute.

Aan de oostkant van Stiens ontwikkelt de gemeente Leeuwarderadeel een nieuwe wijk: Steenslân. Ruime kavels in een groen omgeving waarvan een deel gelegen is aan vaarwater dat aansluit op de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Voor meer informatie kijk op www.steenslanstiens.nl

Verkoop 1e fase

Op maandag 13 maart 2017 heeft de loting voor deze kavels plaatsgevonden. Inmiddels hebben de verkoopgesprekken plaatsgevonden en zijn er 6 kavels verkocht. Nu de loting is afgerond zijn er in fase 1 nog een aantal kavels beschikbaar, die nu in de vrije verkoop zijn.

Actuele informatie over de verkoop van de kavels vind u op: www.steenslanstiens.nl/kavels

Wanneer u belangstelling of vragen heeft over de kavels in Steenslân, vul dan dit formulier  in. Bellen kan uiteraard ook, neem dan contact op met de heer Dirk Jan Kuipers, tel: 058 257 66 74.

Nieuwsbrief

Regelmatig brengen wij een nieuwsbrief uit om belangstellenden op de hoogte te brengen van de laatste stand van zaken. Hieronder vindt u de nieuwsbrieven die reeds zijn uitgebracht. Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar steenslan@leeuwarderadeel.nl

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven die reeds zijn uitgebracht: