Dorpen

Leeuwarderadeel is een plattelandsgemeente met ongeveer 10.300 inwoners.
De gemeente bestaat uit de dorpen Alde Leie, Britsum, Feinsum, Hijum, Jelsum, Koarnjum en Stiens.
Leeuwarderadeel is een gemeente met prachtige natuur, mooie dorpen en agrarische activiteiten.

Alde Leie

Alde Leie is een klein dorp maar soms groots in het nieuws vanwege de ‘Tocht der tochten op de schaats’; de Elfstedentocht. Veel jonge gezinnen hebben zich de laatste jaren in het dorp gevestigd. Het dorp heeft een café, een dorpshuis en een rijdende winkel. En vergeet het openbaar vervoer niet. Alde Leie is per bus te bereiken. Door de vele enthousiaste vrijwilligers die werken voor de speeltuin, de haven, het sportveld, het dorpshuis en andere voorzieningen is het er gezellig wonen. 

Britsum

Britsum is een oud terpdorp aan de oostkant van de vroegere Middelzee; lopend van noord naar zuid. De rug betreft een kwelderwal, die de oostoever vormde van de voormalige Middelzee. 

Feinsum

Het dorp ligt 2 kilometer ten noorden van Stiens aan de weg Leeuwarden-Holwerd. Ook dit is een terpdorp met lintbebouwing, met als centraal punt een mooi oud kerkje uit de 12de eeuw. In een ver verleden lag Feinsum aan de Middelzee. Het vroegere klooster Mariëngaarde had in het dorp een boerderij (uithof) waar monniken of lekenbroeders werkten. Tot 1800 stond er in Feinsum ‘De Holdingastate’. Het enige wat aan die state herinnert is de straatnaam in Feinsum, de Holdingawei. De meeste woningen in Feinsum staan aan de Holdingawei. Een aantal staan verspreid over het land aan de Hege Hearewei, de Iestdyk, de Brédyk, de Poeldyk en de Poelhúzen. 

Hijum

Hijum is een dorp waar een nieuwkomer zich heel snel thuis voelt. Hier krijg je als inwoner de rust en de ruimte van een mooie landelijke omgeving cadeau. 

Jelsum

Rijdend vanaf Leeuwarden is Jelsum het eerste dorp in de gemeente Leeuwarderadeel. Dit mooie dorp met zijn oude gerestaureerde kern heeft een statig karakter. Jelsum is een beschermd dorpsgezicht. Het dorp, dat opvalt door het vele groen. Jelsum is erg bekend door het landgoed Dekema State, de tot in de negentiger jaren oudste bewoonde state van Fryslân. Na een zeer grondige restauratie is de state in 2001 opengesteld voor publiek. 

Koarnjum

Ga je verder naar het noorden dan kom je in het dorp Koarnjum. Deze twee dorpen lijken qua woningen wel wat op elkaar. In het ‘Koarnjumer bos’ kunt u een fijne wandeling maken. Heden en verleden vinden elkaar in een passende omgeving. Door de fraaie lanen van het landgoed Martenastate is het één van de mooiste plekjes in de gemeente. Martenastate was aan het begin van de vorige eeuw een ruïne, maar is opnieuw opgebouwd en gerestaureerd. In het dorpshuis "de Bining", waar zowel de inwoners van Koarnjum en Jelsum gebruik van maken, worden tal van activiteiten georganiseerd. 

Stiens

Stiens is het grootste dorp van de gemeente Leeuwarderadeel. Hier wonen ruim 7600 inwoners. Het dorp is de grote regionale kern van de gemeente met vele voorzieningen en een gezellig centrum.