Kinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD houdt namens de gemeente toezicht. Voor Leeuwarderadeel werken medewerkers van de GGD-Fryslân als ‘Toezichthouder Kinderopvang’. De inspectierapporten zijn openbaar en die mag iedereen inzien. Hieronder vindt u de meest recente inspectierapporten. Ook is de gemeente verplicht een register bij te houden van aanwezige kindercentra en gastouderbureaus in de gemeente. Register raadplegen? U gaat dan naar de site van het landelijkregisterkinderopvang.

U wilt een kinderopvang opstarten, uitbreiden of overnemen

Dan meldt u dit minimaal 10 weken van tevoren bij de gemeente. De gemeente beoordeelt alle aanvragen voor nieuwe kindercentra, gastouderbureaus en gastouders. Als de aanvraag compleet is, geeft de gemeente de GGD opdracht voor inspectie. De GGD controleert dan of de organisatie of gastouder voldoet aan alle landelijke kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Geeft de GGD een positief oordeel over uw organisatie? Dan kunt u uw organisatie laten inschrijven bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Wilt u meer informatie

Neem dan contact op met één van de medewerkers van publiekszaken, tel. (058) 257 66 35.