Meldingen uit woon- en leefomgeving

Het kan zijn dat u een melding of klacht heeft over uw woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld een losse stoeptegel, een verstopte kolk of een kapotte lantaarnpaal. Of u wilt een melding doen over een vermist straatnaam- of verkeersbord. Hieronder leest u waar u met deze meldingen klein leed terecht kunt.

Bellen of mailen
1. U vult het formulier ‘meldingen klein leed’ in.
2. Het formulier is hieronder te vinden.
3. U belt met (058) 257 66 66; u kiest voor optie 1. U wordt doorverbonden met klantcontactcentrum van de gemeente Leeuwarden.

Een kapotte lantaarnpaal in uw straat?
Wanneer de lantaarnpaal bij u in de straat het niet doet, dan meldt u dit bij de gemeente Leeuwarden, telefoon 14058. Wilt u het  nummer  van de lichtmast, de plaats en straatnaam doorgeven? Meldt u eventueel ook ter hoogte van welk huisnummer de kapotte lichtmast staat. Is er sprake van een verkeersgevaarlijke situatie, bijvoorbeeld door een aanrijding? Neemt u dan contact op met de politie.

Afval en takkenroute
Voor vragen over afval en bijvoorbeeld de takkenroutes belt u met Omrin, (0900) 21 00 215 of u gaat naar de website, www.omrin.nl. Wilt u dat Omrin grofvuil of takken komt ophalen?  Dan neemt u contact op met Omrin. Takken dient u minimaal twee werkdagen voor de ophaaldag aan te melden.

 

 

 


1. Wat wilt u melden?

2. Op welke lokatie heeft de melding betrekking?

3. Hoe kunnen we u bereiken voor meer informatie?