Onderwijs

Goed onderwijs is de sleutel tot maatschappelijk succes. De Rijksoverheid is als eerste verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs. De onderwijsinspectie controleert de resultaten. De gemeente zorgt vooral voor de schoolgebouwen. Daarnaast heeft de gemeente aandacht voor kinderen, die moeite hebben om mee te komen. Deze kinderen krijgen extra ondersteuning bij het goed leren praten en schrijven. Ook speelt de gemeente een rol in de schoolbegeleiding. Dat is hulp voor de meesters en juffen.

De gemeente wil het onderwijs dat er is houden en versterken. In samenwerking met de bibliotheek en de peuterspeelzaal schept de gemeente meer kansen voor de kinderen van Leeuwarderadeel.