Scholen

De scholen in de gemeente Leeuwarderadeel zijn:

OBS De Arjen Roelofsskoalle in Hijum
OBS De Jint in Stiens
OBS De Twilling in Stiens

CBS De Sprankel in Stiens

SWS De Swirrel

Onderwijsgroep Fier.

Alle openbare basisscholen in de gemeenten Leeuwarderadeel, het Bildt, Menameradiel en Ferwerderadiel vallen onder “Onderwijsgroep Fier”. De officiële naam van de organisatie is ‘Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordwest Friesland’. Voor meer informatie kun je terecht op Onderwijsgroep Fier.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar controleert of een leerling met toestemming van de schooldirecteur thuis is. Is dit niet het geval dan noemen we dat schoolverzuim. Als een kind zomaar thuis blijft van school neemt de leerplichtambtenaar contact op met de ouders/verzorgers van de leerling maar ook met de leerling zelf. Ook de ouders zelf kunnen contact opnemen met de leerplichtambtenaar. In een gesprek wordt dan gekeken waarom het kind niet naar school wil. Met elkaar wordt naar een oplossing gezocht. De leerplichtambtenaar kan in het ergste geval een boete uitschrijven. De leerplichtambtenaar voor onze gemeente is Riemke Joustra, telefoon (058) 233 86 72.